ME RYDDAR HAVBOTNEN I SAGVÅG LAURDAG 30. SEPTEMBER!

Sett av denne dagen! Meld deg til innsats. Mange oppgåver treng mannskap, både i sjø og på land. Og så vert det ein kjekk dag saman med oss, anten du er medlem eller du kjem utanfrå og vil vera med og hjelpa oss! Me reknar med å vera der nede kl. 10 og i vannet innan kl 11!

Kontaktpersonar: Bjørn Eilertsen 930 39 130 / Atle Barsnes 918 10 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 09_24-Situasjonsbilete-2