Reviderte turprisar og sonekart

sonekart 140312Etter styremøte 14.03.12 vart turprisar og sonekart for RIB'en revidert. Gjeldande prisar finn du nedlastbart nedanfor. Desse kjem og på oppslagstavla i kompressorrommet.

Me har lite erfaringsgrunnlag for prisane på RIB'en, så desse vil verta vurdert av styret på styremøte frametter. Turleiar skal retta seg etter prisane som er oppslått i kompressorrommet til ei kvar tid.

pdf icon