Brukarpålogging for medlemmer

Me har som mål at heimesida vår skal væra ein god og effektiv kommunikasjonskanal til våre medlemmer. Men ikkje all informasjon kan leggjast ut offentleg, noko vedkjem berre dei som er medlemmer.

Derfor er det no mogleg for brukarar å registrera ein brukarkonto. Dette gjer du enkelt ved å følje linken Registrer Konto under Pålogging i menyen til venstre.

Me gjer oppmerksam på at det berre er betalande medlemmer som vil få kontoen sin aktivert for medlemstilgang.