Juleavslutning/medlemsmøte 9. desember

Måndag 9. desember vert det juleavslutning og enkelt medlemsmøte i Stord Undervannsklubb.

Møtet vert denne gongen på Pizza Planet (Sjøhuset), kl. 18:00 - 20:00 (utover).

Det vert servering av pizza og brus. Eigenandel for mat og drikke er kr. 100,-, då kan ein spisa og drikka så mykje ein vil.

Me legg mest vekt på det sosiale denne kvelden, med ein enkel agenda for medlemsmøtet. Foreldre til yngre medlemmer er og hjarteleg velkomne!

Viktig! Påmeldingsfrist er mandag 2. desember.
Meld deg på ved å senda SMS til Torstein Litlabø, tlf. 95435194.
Du kan og melda deg på ved å ta kontakt med fridykkartrenarane i bassenget mandag 2. desember.

Med vennleg helsing Styret