Årsmøte utsett til tirsdag 3. mars

Grunna ein uforutsett kollisjon med vinterferien har styret beslutta å flytta årsmøtet til tirsdag 3. mars, kl. 18:00. Stad vert som tidlegare annonsert i Ringveien 6, 2. etg. (Applybygget på Heiane).