Årsmøte: Agenda og årsmelding for 2014

Me minner om årsmøte i Stord Undervannsklubb, 3. mars kl. 18:00 i lokala til Apply i Ringvegen 6 på Heiane.

pdf icon Agenda

pdf icon Årsmelding for 2014


pdf icon Forslag til årsmøtet, kontingentauke


pdf icon Balanse og resultat for 2014