Langestraumen

Laungestraumen på Bømlo byr på ei fantastisk oppleving! Det trange sundet gjer at tidevatnet skapar ein kraftig straum. Med ein dybde på maks 9 meter, gir dette anledning for dei fleste til å oppleva å bli dratt avgårde av naturkreftene.

Sundet er nokså trafikert, så vær nøye med varsling. Ha dykkeflagget oppe! Det er også naudsynt med sikringsbåt.

I påsken 2011 var Bladet Sunnhordland med oss på tur til Langestraumen. Saken kan du sjå her...