Ved ULYKKE!

Viktige telefon nummer ved dykkerulykke

Ved mistanke om trykkfallssyke (bends), gassforgiftning eller lungebrist kontakt: Dykkemedisinsk alarmsentral ** AMK-Haukeland sykehus

Telefon. 55 36 45 50 

** Senter for hyberbarmedisin ved Haukeland Sykehus i Bergen har landsfunksjon for dykkemedisinsk behandling. Vaktordningen er døgnkontinuerlig og bemannet med dykkelege. Kontakt med dykkelege er åpent både for publikum/dykkere og helsepersonell. Ved dykkerulykker vil vaktlege gi veiledning om nødvendig førstehjelpsbehandling, koordinere korrekt transport og behandling under transport. Vaktlegen vil besørge trykkammerbehandling ved nærmeste sykehus.