Kurs

På grunnkurset lærer du de grunnleggende ferdighetene som gjør sportsdykking til en spennende og trygg hobby. Med erfaring og kunnskap øker utbyttet av dykkingen. Du kan konsentrere deg mer om opplevelsen og mindre om de tekniske detaljene. Norges Dykkeforbund anbefaler derfor at du tar et videregående kurs. Her vil du lære enda mer om dykking og du vil få ytterligere ferdigheter som vil gi deg en enda bedre opplevelse under vann. Med en høyere sertifisering (flere stjerner) vil du mange steder få større muligheter til mer krevende dykking samtidig som du blir en enda bedre dykker.

CMAS *

BassengtreningBassengtrening i Stord KulturhusPå et CMAS enstjernes grunnkurs får du opplæring i apparatdykkingens teori og praksis.

Teoridelen er på ca 20 timer og omfatter bl.a. fysikk, medisin, utstyrlære og planlegging av dykkingen.

Under den praktiske delen lærer du å dykke med trykkluftapparat hvor trening starter i bassenget. Den praktiske delen avsluttes med minimum 6 dykk med fullt dykkerutstyr i åpen sjø.

Kurset avsluttes med en teoriprøve og en del praktiske prøver. Hele kurset ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold.

Utdanningen du får er tilpasset dykking i norske farvann og oppfyller de spesielle kravene som stilles til grunnkurs av norske myndigheter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale CMAS* beviset som godkjenner deg for dykking ned til 20 meter.

Før, under eller etter grunnkurs er du hjertelig velkommen til å bli medlem i en klubb i Norges Dykkeforbund. Som medlem i en NDF klubb er du i et miljø hvor du kan videreutvikle deg på en rekke områder. Mange klubber samarbeider med sjøfartsmuseene om arkeologisk utgravninger av forliste skip. Det drives trim- og konkurranse- virksomhet (UV-foto, UV-jakt og UV-rugby). Det arrangeres klubbmøter, klubbturer, dykkertreff og samlinger som er med på å bidra til å styrke samholdet i nærmiljøet og klubben.

CMAS **

Dykking er en fascinerende sport og samtidig som du utforsker verden under sjøoverflaten vil du oppdage at det er mye du kan tenke deg å lære mer om. Etter en stund som sportsdykker ønsker du kanskje også å ta ansvar for dykketurer i klubben.

På dette videregående kurset får du anledning til å utvikle dine kunnskaper. Kurset retter seg særlig inn på å øke sikkerheten ved å vektlegge forebygging og korrekt handling ved ulykker. De fleste synes at dette kurset er både spennende og givende.

Utdanningen inneholder:

 • Søks og søkemetoder
 • Redning av meddykkere
 • Dykking ned til 30 meter

Kurset består av ca. 14 timer teori og 4 sjødykk.

For å begynne på dette kurset må du være minimum 15 år og ha minst 20 dykk etter bestått CMAS* grunnkurs. Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkesertifikat fra et annet utdanningssystem.

Kvalifikasjoner etter bestått kurs:

 • Dykking ned til 30 meter
 • Opptak på CMAS*** apparatdykkerkurs
 • Opptak på Trener 1 del 1 og 2 som gir deg rett til status som fridrykkerinstruktør

CMAS ***

Dette kurset gir den høyeste CMAS utdannelsen innen vanlig sportsdykking. Utdanning fokuserer på dykkeledelse, avanserte dykkemetoder, og kvalifiserer for dykking ned til 40 meter. Kurset bygger videre på det du har lært på tidligere apparatdykkerkurs. For å begynne på dette kurset kreves det lang erfaring som sportsdykker. Du må være minimum 16 år og ha minimum 40 dykk etter bestått CMAS** sertifikat. Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkersertifikat fra et annet utdanningssystem (f.eks. PADI Rescue). Teoridelen består av minimum. 25 undervisningstimer med følgende innhold:

 • Dykkefysikk
 • Fysiologi og anatomi for dykkere
 • Dykkemedisin
 • Dykketabeller
 • Dykkeledelse
 • Utstyr
 • Jus
 • Sjømannskap og navigasjon
 • Hjerte- og lungeredning
 • Avanserte dykkemetoder
 • UV-navigasjon
 • Dyp dykking
 • Dekompresjonsdykking
 • Strømdykking
 • Søk og hev
 • Mørkedykking
 • Vrakdykking
 • Multi leveldykking
 • Grottedykking

Teorieksamen omfatter emnene over, og gjennomføres på ca. 3 timer.

Den praktiske delen av kurset består av dykking med blant annet:

 • Redningsdykk
 • Dykking ned til 40 meter med dekompresjonsstopp
 • Undervannsnavigasjon

Krav til eleven sitt ustyr

 • ABC-utstyr som består av dykkemaske og solide svømmeføtter
 • Flaske som er trykkprøvd i henhold til offentlige
 • retningslinjer
 • System for oppdrifts- og flytekontroll/vest
 • Tørrdrakt
 • Pusteventil med minimum to andretrinn. Langslange (150cm til
 • 210cm) til primær pusteventil
 • Vekter med hurtiglås, i form av blybelte eller integrerte vektlommer
 • Dybdemåler
 • Tidtaker
 • Manometer
 • Kompass
 • Kniv
 • Undervannslykt og backuplykt
 • Overflatebøye m/line og spole