Hei alle samen!
Litt har skjedd sidan årsmøtet i mars, men me håpar at alle medlemmane har det bra og deltar i dugnaden med å ta vare på de rundt en.

 

Styret for året 2020-2021 er som følgjande:

Leiar: Ida Helene Hvitsand
Nestleiar: Lars Haugland Almås

1. Styremedlem: Severin Sørli Birkeland
2. Styremedlem: Tobias Hugseth
3. Styremedlem: Gunhild Litlabø

1. Varamedlem: Atle Barsnes
2. Varamedlem: Bjørn Eilertsen

Kasserar: Atle Barsnes

Link til dokumenta frå årsmøtet

 

Me vurdera situasjonen fortløpande og håpar på å kunne komme tilbake til aktivitet igjen snart! Inntil den tid, god påske og ta vare på dykk sjølv og de som er nær.

Vennleg påske hilsen frå,
Styret i Stord Undervannsklubb