Som dere alle vet herjer viruset SARS-CoV-2 landet, og med det har Norges Helsedirektorat kommet med direkte anbefalinger til Norges Idrettsforbund og NDF om å avlyse idrettsarrangement og påbud om stenging av alle idrettshaller. NIF har også kommet med en beskjed at f.o.m. 12. mars skal all idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning. Vi vet ikke når forbudene blir opphevet, men følger med hele veien.

Hyperbarmedisinsk enhet i Ullevål fraråder sportsdykking for å ikke belaste medisinsk personell og tappe kapasitet, selv om de har beredskap i tilfelle ulykken er ute.
Fridykkerne er ikke berørt av dette rådet, men her råder hovedredningssentralen alle om å nøye bedømme risiko når man er ute og være ekstra vaktsom.

Ellers så oppfordrer vi alle til å ta en sjekk over utstyret i disse dager slik at alt er klart til vi alle kan gå i sjøen igjen.

Vi ser frem til den dagen dette avtar og vi alle kan møtes i basseng og dra ut på en heidundrende dykketur.
Inntil den tid er vi på vakt og holder oss oppdatert.

Ta vare på dere selv og de nærmeste.

Styret i Stord Undervannsklubb