Latest Past Hendingar

Trening ned storegruppa

Bassenget i Kulturhuset Hamnegata 1, Stord

Trening med storegruppa i kulturhuset frå kl. 20.15

Trening med lillegruppa

Bassenget i Kulturhuset Hamnegata 1, Stord

Trening i kulturhuset frå kl. 19.00

Dykketrening med begge gruppene

Bassenget i Kulturhuset Hamnegata 1, Stord

Hei alle fridykkera i Stord Undervannsklubb!!  I dag fekk me beskjed fra kulturhuset at me er blitt tildelt 2 timer med basseng tid, Søndag 14.06 kl.15:30 - kl.16:30 og Mandag 15.06 kl.19:45 - 20:45  Me har fått noko smittevernsregler som me må følge, men ønsker å gjennomføre fridykker treninger desse dagane for dei som måtte ønske  (reglar står nederst i innlegget) Mandag 15:06 fra kl.19:45 til 20:45 blir det trening for begge gruppene Det er viktig at ein holder seg innafor tidene då det er lagt inn ein liten tidsmargin mellom lag/klubber som har fått tilgang til bassenget. For at me skal kunne gjennomføre ei siste trening før sommaren er det satt på 3 grunnpilarer for å bremse smittespredning: Personer med symptom på covid-19 skal ikkje komme God Hygiene (håndhygiene og hostehygiene) Redusert kontakt mellom personar Det viktigste tiltaket er at dersom du er sjuk må du ikkje komme. Alle som kjem på trening MÅ dusje med såpe og vann før og etter ein har vert i bassenget. Garderoben er open i forbindelse med treninga, men ein må holde minst 1m avstand under skifting og dusjing. Regelen på 1m avstand mellom personer gjelder under heile oppholdet i bassenget. Personlig utstyr […]