Velkommen til årsmøte 2020.
Vi starter kl 19.00, det serveres kaffi og noe å bite i. Her vil vi gjerne vite hvor mange som kommer pga. matbestilling.

Vi snakkes der!

Linker til agenda, årsmelding 2019, budsjett 2020 og Driftsresulat finner du her:
Agenda årsmøte 2020
Årsmelding 2019
Budsjett 2020
Driftsresultat og balanse

P.S. Alle dokument med signatur vil bli vist frem på årsmøtet fullstendig utfylte.