Årsmøtet 2021 ble avholdt på ESS 09.06.2021 på en god og smittevenleg måte.
Det ble valgt inn en ny leiar i klubben, Lars Haugland Almås. Og avtroppande leiar takkar for mange flotte år som leiar, og ynkjer velkommen det nye styret.

Dokumentene kan du sjå her:

Styret for året 2021-2022 er som følgjande:

Leiar: Lars Haugland Almås
Nestleiar: Thomas Kristoffersen

1. Styremedlem: Severin Sørli Birkeland
2. Styremedlem: Ida Helene Hvitsand
3. Styremedlem: Gunnhild Litlabø

1. Varamedlem: Atle Barsnes
2. Varamedlem: Bjørn Eilertsen

Kasserar: Atle Barsnes

 

Link til dokumenta frå årsmøtet:

Agenda 2021

Årsmelding 2020 m. signatur

Driftsresultat og Balanse 2020 m. signatur

Årsmøtereferat m. signaturer